qora : is. Üzümün dəyməmişi, kalı. Qora suyu. Qora dişi qamaşdırar. – Saxlaram qora səni; Kal səni, qora səni; Sən getdin, tez gələsən; Kim saldı tora səni. (Bayatı). ◊ Gözünün qorasını tökmək (sıxmaq) – bax göz.