qovluq : is. İçərisinə kağız, kitab və s. qoymaq üçün qalın cildli məhfəzə; papka. Kağız qovluğu. – Mədəd iş qovluqlarından birisini açaraq nəzərdən .. keçirdi və qapayıb kənara qoydu. Ə.Vəliyev. Kapitan seyfi açıb oradan bir qovluq çıxartdı. Ə.Əbülhəsən. // İçinə şey qoyulmaq üçün kağızdan hazırlanan qab. Satıcı düyünü qovluğa töküb mənə verdi. // İçərisində sap, iynə, oymaq və s. tikiş ləvazimatı saxlamaq üçün parçadan tikilmiş düyünçə. Qovluqdan iynə-sap çıxartdı.