qrafik : [yun.] Qrafika mütəxəssisi olan rəssam. Qrafiklərin sərgisi.
qrafik 2: [yun.]
1. Müxtəlif proseslərin kəmiyyətcə vəziyyətinin cizgilərlə (xətlərlə) təsviri. Hava təzyiqinin dəyişməsini göstərən qrafik.
2. İstehsalatda, nəqliyyatda və s.-də işlərin görüləcək müddətini və normaları dəqiq göstərən cədvəl, plan. Qrafik üzrə işləmək. Qrafikdən kənara çıxmaq. – Görmürmü ki, yel bizim qrafiki vurdu dağıtdı? Mir Cəlal. Gündəlik qrafikin həyata keçirilməsi haqqında siz heç düşünmüsünüzmü? Ə.Sadıq.
qrafik 3: sif. Qrafikaya aid olan; qrafika əsasında təsvir edilən. Səslərin qrafik təsviri. Qrafik üsul.