qudurğancasına : zərf Qudurğan adam kimi, azğıncasına, həyasızcasına.