rəhnüma : is. [fars.] klas. Yolgöstərən, bələdçi. Ümmətin rəhnüması tərbiyədir; Millətin pişvası tərbiyədir. M.Ə.Sabir. // Rəhnümasilə şəklində – müşayiəti ilə. Yengələr .. dərhal ayağa qalxaraq alafa altına alınmış gəlini qız yengələrinin rəhnümasilə evdən çıxarardılar. R.Əfəndiyev.
rəhnüma 2: is. [fars.] klas. Yolgöstərən, bələdçi. Ümmətin rəhnüması tərbiyədir; Millətin pişvası tərbiyədir. M.Ə.Sabir. // Rəhnümasilə şəklində – müşayiəti ilə. Yengələr .. dərhal ayağa qalxaraq alafa altına alınmış gəlini qız yengələrinin rəhnümasilə evdən çıxarardılar. R.Əfəndiyev.