rəml : is. [ər.] Rəmmalların qum üzərində müxtəlif işarələr çəkərək və ya başqa üsullarla fala baxıb gələcəkdən xəbər verməsi. _Rəml atmaq – qum üzərində müxtəlif işarələr çəkmək və ya başqa üsulla fala baxmaq. Bir küy düşdü ki, məşhur Seyid Mircəfər ağa rəml atıb hamını bu sirdən agah edəcək. Çəmənzəminli.