rəqqas : is. [ər.] Rəqs edən, oynayan; balet artisti. Eh, keçən günlərim, keçən gün- lərim; Deyib qoca rəqqas ah çəkdi; Yenə... B.Vahabzadə.
rəqqas 2: is. [ər.] Saatların mexanizminin hərəkətini təmin etmək üçün aşağı ucuna ağırlıq, yuxarı ucu isə sabit nöqtəyə bənd edilmiş olan hərəkət edən mil; kəfkir. Divar saatının rəqqası. // Cib və qol saatlarında bu vəzifəni görən yaylı çarx.