rəxt : is. [fars.] köhn.
1. Minik atına lazım olan şeylər. [Heydər bəy:] Əmiraslan bəyin övladı genə dünən də Ağcabədi bazarında dədələri osmanlıda qəsb etdiyi gümüş rəxtlərdən satırdılar. M.F.Axundzadə.
2. Döşənəcək, yataq. Ötkün sözüm, kəskin baxtım olaydı; Ağ otağım, zərrin rəxtim olaydı. Aşıq Ələsgər.
rəxt 2: is. [fars.] köhn.
1. Minik atına lazım olan şeylər. [Heydər bəy:] Əmiraslan bəyin övladı genə dünən də Ağcabədi bazarında dədələri osmanlıda qəsb etdiyi gümüş rəxtlərdən satırdılar. M.F.Axundzadə.
2. Döşənəcək, yataq. Ötkün sözüm, kəskin baxtım olaydı; Ağ otağım, zərrin rəxtim olaydı. Aşıq Ələsgər.