rəzalət : is. [ər.] Alçaqlıq, əclaflıq, alçaq iş. [Xaqani:] Bir yanda toy-büsat, bir yanda matəm; Şah qız oğurladır, rəzalətə bax!.. M.Rahim. Fürsət düşərsə bu qorxaq adam Bülənd haqqında heç bir rəzalətdən geri durmayacaqdı. Ə.Əbülhəsən.