raca : is. [sanskr.] Qədim Hindistanda rəhbərlik və hakimlik rütbəsi.