raqa : is. [sanskr.] mus. Qədim Hind klassik musiqisi növlərindən biri.