reklam : [lat. reclamare – qışqırmaq]
1. Bir adama və ya bir şeyə şöhrət qazandırmaq, yaxud istehlakçı, müştəri, tamaşaçı cəlb etmək məqsədilə görülən tədbirlər. Böyük dükanların vitrinləri, divarlar, hasarlar afişa, elan və reklamlarla dolu idi. S.Rəhman. [Bəhlul:] [Nənəm] ancaq parlaq reklam işıqlarını görə bilirdi. B.Bayramov.
2. Məşhurlaşdırmaq, populyarlaşdırmaq məqsədilə bir adam və ya bir şey haqqında məlumat yayma.
3. Bir adam və ya şey haqqında məlumat verən, diqqəti cəlb edən elan, plakat.
reklam 2: [lat. reclamare – qışqırmaq]
1. Bir adama və ya bir şeyə şöhrət qazandırmaq, yaxud istehlakçı, müştəri, tamaşaçı cəlb etmək məqsədilə görülən tədbirlər. Böyük dükanların vitrinləri, divarlar, hasarlar afişa, elan və reklamlarla dolu idi. S.Rəhman. [Bəhlul:] [Nənəm] ancaq parlaq reklam işıqlarını görə bilirdi. B.Bayramov.
2. Məşhurlaşdırmaq, populyarlaşdırmaq məqsədilə bir adam və ya bir şey haqqında məlumat yayma.
3. Bir adam və ya şey haqqında məlumat verən, diqqəti cəlb edən elan, plakat.