rekordsmen : [ing.]
1. Rekord əldə etmiş idmançı; rekordçu.
2. dan. Əmək fəaliyyətində ən yüksək nailiyyətlər əldə etmiş adam.
rekordsmen 2: [ing.]
1. Rekord əldə etmiş idmançı; rekordçu.
2. dan. Əmək fəaliyyətində ən yüksək nailiyyətlər əldə etmiş adam.