romb : [yun.]
1. Tərəfləri bərabər çəp paraleloqram.
2. tar. Sovet ordusunda ali komanda heyətinin fərqlənmə nişanı (1943-cü ildə poqon tətbiqinə qədər).