rozmarin : [lat.]
1. bot. Yarpaq və çiçəyindən ətirli yağ hasil edilən dodaqçiçəklilər fəsiləsindən həmişəyaşıl yarımkol.
2. İncə ətri olan turşməzə qış alma növü. Ağ rozmarin.