sövdəgər : is. [ər. sövdə və fars. ...gər] köhn. Parça alverilə məşğul olan adam, tacir, parça mağazası sahibi. [Hacı Saleh:] Sənə məlumdur ki, bu şəhərin sövdəgərlərinin əksərini mən pullu etmişəm. S.S.Axundov. [Qönçə:] [Mirzə Cəmil] məni Şuşa qalasında bir sövdəgər oğluna vermək istəyirdi. Ə.Vəliyev.