südlük : is. Süd vermək üçün yetişdirilən, südverən, sağmal. Südlük cins.