sıçrayış : is.
1. Sıçrama işi, sıçrama tərzi; yerindən hoppanma, atılma. Zərəngiz sıçrayışa hazırlanan pişik kimi özünü yığışdırdı. H.Seyidbəyli.
2. məc. Bir şeydə birdən-birə baş verən dəyişiklik.
3. fəls. Tədriclə yox, birdən-birə və çox sürətlə bir keyfiyyətdən başqasına keçmə. İnqilabi sıçrayış.
sıçrayış 2: is.
1. Sıçrama işi, sıçrama tərzi; yerindən hoppanma, atılma. Zərəngiz sıçrayışa hazırlanan pişik kimi özünü yığışdırdı. H.Seyidbəyli.
2. məc. Bir şeydə birdən-birə baş verən dəyişiklik.
3. fəls. Tədriclə yox, birdən-birə və çox sürətlə bir keyfiyyətdən başqasına keçmə. İnqilabi sıçrayış.
sıçrayış 3: is.
1. Sıçrama işi, sıçrama tərzi; yerindən hoppanma, atılma. Zərəngiz sıçrayışa hazırlanan pişik kimi özünü yığışdırdı. H.Seyidbəyli.
2. məc. Bir şeydə birdən-birə baş verən dəyişiklik.
3. fəls. Tədriclə yox, birdən-birə və çox sürətlə bir keyfiyyətdən başqasına keçmə. İnqilabi sıçrayış.