sığırdili : is. bot. Ətirli yağ verən otbitki. Sığırdili .. alaq otlarındandır. Pipepə oxşar ətirli yağı vardır. M.Qasımov.
sığırdili 2: is. bot. Ətirli yağ verən otbitki. Sığırdili .. alaq otlarındandır. Pipepə oxşar ətirli yağı vardır. M.Qasımov.
sığırdili 3: is. bot. Ətirli yağ verən otbitki. Sığırdili .. alaq otlarındandır. Pipepə oxşar ətirli yağı vardır. M.Qasımov.