sığallama : “Sığallamaq”dan f.is.
sığallama 2: “Sığallamaq”dan f.is.
sığallama 3: “Sığallamaq”dan f.is.