səksən : say. Yetmiş doqquzdan sonra gələn rəqəm – 8
1. həştad. Səksən manat. Səksən ədəd. Səksən adam.