sərinlik : is.
1. Sərin hava. Sərinlik düşmək. – Bir az əvvəl yağmış yağışdan sonra havada sərinlik və rütubət hiss olunurdu. T.Ş.Simurq. Dənizdən əsən xəfif meh fəhlə qəsəbəsinə xoş bir sərinlik gətirirdi. M.Hüseyn.
2. Sərin yer. Sərinlikdə oturmaq. – ..Hava sərinlikdən xoş bir ətir gətirirdi. Mir Cəlal. [Yarpaqlar] ..sərinlik yaradır. Ə.Əbülhəsən.
3. Sərin şeyin halı. Suyun, havanın sərinliyi.
4. məc. Münasibətdə soyuqluq. Ancaq son zamanlarda Mürsəl ilə mənim aramdakı bu sərinlik birdən-birə gözlənilmədən çəkildi. Mir Cəlal.