səttar : sif. [ər.] köhn. Örtən, ört-basdır edən.
səttar 2: sif. [ər.] köhn. Örtən, ört-basdır edən.
səttar 3: sif. [ər.] köhn. Örtən, ört-basdır edən.