santimetr : [fr. centi – yüz və metre]
1. Metrin yüzdə bir hissəsinə bərabər uzunluq vahidi.
2. Üzərində bu ölçüdə bölgülər çəkilmiş xətkeş, ya lent. Kətmənin ağırlığı kiloqramyarım, ağzının eni 25-
3. santimetr, hündürlüyü 23-
4. santimetr olmalıdır. Ə.Vəliyev.