sarıköynək : is. zool. Sarı dimdikli, oxuyan quş; zərd. Sarıköynəklər, qaranquşlar qayalar arasında oynaşır, kollar arasında itirlər. Mir Cəlal.
sarıköynək 2: is. bot. Qabığı sarı yemiş növü.