savanna : [isp.] Tropik və subtropik zonalarda ot örtükləri.