seçilmək : məch.
1. Səsvermə nəticəsində üstünlük almaq. İclasa sədr seçilmək.
2. Hər hansı xüsusiyyətinə, keyfiyyətinə və s.-yə görə başqalarından fərqlənmək, ayrılmaq. Qız ala gözləri ilə rəfiqələrindən seçilirdi. – Kamran bu barədə bizim hamımızdan seçilirdi. M.Hüseyn.
3. Nəzərə çarpmaq, görünmək. Kəndin evləri ağaclar içində güclə seçilirdi. H.Seyidbəyli.