sehrli : sif.
1. Ovsunlu, ovsunlanmış, sehrlənmiş (nağıllarda). Sehrli xalat. Sehrli papaq. // məc. Əsrarəngiz, fantastik, sanki xəyal aləmində cərəyan edən. [Sənubər] layihəni unudub dumanlı, sehrli bir aləmlə qovuşdu, xəyallarla əlləşməyə başladı. B.Bayramov. [Teymur:] Göstər bizə o sehrli çeşməni. M.Seyidzadə.
2. məc. Füsunkar, valehedici, cazibədar.