selinti : is.
1. Selin yuyub apardığı yer, selin yatağı, selin açdığı yol. Selinti yerlərin və çayların üstündən yeni düzülən körpülər keçirilirdi. S.Rəhimov.
2. Selin özü ilə gətirdiyi ağac, kol, kötük, çör-çöp və s.