senzor : [lat.] Mətbuat üzərində nəzarəti həyata keçirən vəzifəli şəxs.