sfera : is. [yun.] Sahə, dairə, mühit, şərait.
sfera 2: is. [yun.] Sahə, dairə, mühit, şərait.
sfera 3: is. [yun.] Sahə, dairə, mühit, şərait.