şiddətlə : zərf Bərk, güclü, çox sərt, qüvvətlə, şiddət göstərərək. Külək şiddətlə əsirdi. – Bir az əqdəm başlamış qar şiddətlə yağırdı. T.Ş.Simurq. Bayırda şiddətlə göy guruldadı, şimşək parıldadı. İ.Əfəndiyev.