simpatiya : [yun. sympatheia – rəğbət] Bir adama və ya bir şeyə qarşı rəğbət, meyil, cazibə.