sinək : is. Milçək, çibin. ◊ Sinək vızıltısı qədər – əsla, qətiyyən, zərrə qədər. Bu sözün Kərim babaya bir sinək vızıltısı qədər təsiri olmadı. A.Şaiq.