sinsimək : f. İncimək; birindən incidiyini başqasına söyləmək, şikayətlənmək, gileylənmək.