sirdaş : is. Bir-birinə ən yaxın, sadiq iki yoldaşdan, dostdan hər biri. Ataşa Qaçay kimi arxa, Qaçaya Ataş kimi sirdaş lazım idi. Ə.Vəliyev. Torpaqlara sinəsinə; Bəzən zülmət gecələrdə; Mən itirdim sirdaşımı. N.Xəzri. // Məc. mənada. Mənim bahar adlı bir sirdaşım var; Mən onu anıram, o məni anır. S.Rüstəm. Xəyal insanın ən yaxın sirdaşı, məsləhətçisidir. H.Seyidbəyli.