sitat : [lat. citatum] Olduğu kimi, hərfihərfinə bir mətndən götürülmüş yazı. Klassiklərdən götürülən sitatlar. Bədii əsərlərdən sitat seçmək.