spesifika : is. [lat.] Özümlük, özünə məxsusluq, yalnız ona xas olan.