status : is. [lat.] Vətəndaşın, hüquqi şəxsin vəziyyəti.