suluf : bax darı. Çəltik xatirinə suluflar da su içir. (Ata. sözü). Azərbaycanın çəltik tarlalarında olan əsas alaq otları iridənli darı, çəltik darısı, toyuq darısı adlanır. Bizim kəndlərdə bu cür alaq otuna suluf deyilir. X.Axundov.