tövsiyə : is. [ər.]
1. Necə hərəkət etmək, bir işi necə görmək haqqında təklif, məsləhət, tapşırıq. [Mehriban] keçən gün [Səlimin] tövsiyələrini diqqətlə dinləmiş, onu vağzaladək müşayiət belə etmişdi. S.Hüseyn. [Mələk xanım Mehmana:] Mənim sənə analıq tövsiyəm vardır. S.Rəhimov.
2. Yaxşı rəy. ◊ Tövsiyə etmək (eləmək) –
3. məsləhət vermək, məsləhət görmək, arzu etmək, təklif etmək. [Şahin:] Müəllim and verdi, [saatı] əbədi saxlamağımı tövsiyə elədi. B.Bayramov;
4. bir işə yaxşı rəy vermək.