təkəllüf : is. [ər.] köhn.
1. Zəhmətə, əziyyətə qatlaşma.
2. Çapalama.
3. Saxta hərəkət, sünilik.