təmizlik : is.
1. Təmiz şeyin halı. Otağın təmizliyi. Köynəyin təmizliyi. Qab-qacağın təmizliyi. – Siniflərin geniş və təmizliyi, laboratoriya və kabinələrin mükəmməlliyi .. [səyyahların] heyrətinə səbəb oldu. Çəmənzəminli.
2. Saflıq, qarışıqsızlıq, xalislik. Suyun təmizliyi. Havanın təmizliyi.
3. məc. Mənən nöqsansızlıq; saflıq, düzlük, paklıq. Ana zəifdir, lakin dünyanın güclüləri və zalımlarının hiyləgərliyi və fırıldaqçılığına qarşı onun qüdrətli silahı təmizlik və düzlükdür. M.İbrahimov.