tənzim : is. [ər.] Nizama salma (salınma), qaydaya salma (salınma), nizamla(n)ma. _Tənzim etmək – nizama salmaq, qaydaya salmaq. [Musa dayı] ..novdan tökülən suyu tənzim etmək üçün yenə də mexaniki bir şey qayırmışdır. İ.Əfəndiyev.