təpəli : sif. Təpəsi, təpələri olan; sivri. Təpəli dağ. Təpəli yer.