təqaüdçü : is. və sif.
1. Təqaüd alan tələbə; stipendiyaçı. Təqaüdçü tələbə.
2. Bax pensiyaçı.