tərəzi : is. [fars. tərazu] Ağırlığı çəkib müəyyənləşdirmək üçün cihaz. Tərəzi başında duran kolxozçu tez-tez pambıq kisələrini çəkir, rəqəmləri ucadan deyir, briqada başçısı da dəftərçəsinə qeyd edirdi. T.Ş.Simurq. ◊ Tərəziyə vurmaq – çəkmək. Tərəziyə girmək – özünü tay tutmaq, ayaqlaşmaq. [Həsən ağa:] Sənə varlılarla tərəziyə girmək nə yaraşar, yorğanına bax, ayaqlarını uzat. Ə.Haqverdiyev.