təsdiq : is. [ər.] Deyilən sözün, başqasının mülahizəsinin, yaxud bir sənədin, faktın və s.-nin gerçək olduğunu iqrar etmə, təsdiqləmə. // Yəqinlik. [Ağasəfər] pis xəbərin təsdiqini eşidəcəyindən qorxdu, qondarma bir vəcdlə ətrafına işarə edib dedi... Ə.Əbülhəsən. _Təsdiq etmək –
1. bir şeyin gerçək olduğunu qəbul etmək; təsdiqləmək. [Sədr:] Məsələ aydındır, aldığımız materiallar vətəndaş Yaqut Niyaz qızının sözlərini təsdiq edir. C.Cabbarlı;
2. bir şeyin düzgünlüyünü rəsmiləşdirmək, qanuni şəklə salmaq. Diplomun surətini təsdiq etmək;
3. rəsmi olaraq qəti qərar çıxarmaq, qəti şəklə düşmüş hesab etmək. Gündəliyi təsdiq etmək. Tezisləri təsdiq etmək. Mövzunu elmi şurada təsdiq etmək. Əsəri çapa təsdiq etmək.