taktik : sif. [yun.]
1. Taktikaya aid olan, taktika ilə bağlı olan, döyüşü, vuruşu, ayrıca hərbi əməliyyatı aparmaqla əlaqədar olan. Taktik məşğələlər. Taktik üstünlük. Qoşunun taktik keyfiyyəti.
2. Taktika (2-ci mənada) ilə əlaqədar, taktika baxımından edilən. Taktik nəticələr. Taktik hərəkət. Taktik prinsiplər. Taktik mülahizələr.
taktik 2: [yun.] Hərbi taktikanı yaxşı bilən, taktika mütəxəssisi (bax taktika 1 və 2-ci mənalarda).