tamaşalı : sif.
1. Tamaşa edilməyə, görməyə, baxmağa layiq; gözəlliyi ilə diqqəti cəlb edən; gözəl, qəşəng, maraqlı. Tərlan tamaşalı, maral baxışlı; Qədəm qoyub astaasta, xoş gəldin! Aşıq Ələsgər. Mən üməralar bağının malıyam; Güllər arasında tamaşalıyam. A.Səhhət. // Mənzərəli, baxmalı, axarbaxarlı. Tamaşalı yerlər. Tamaşalı sahil.
2. məc. zar. Hər hansı bir cəhətdən qəribə görünən; əcaib, təəccüblü. Tamaşalı adam. – Veys bunlara baxır: – Ay dünya, – deyə, fikirləşirdi: – Sənin tamaşalı işlərin varmış. Ə.Əbülhəsən.